No residents

Els nostres assessors tenen una àmplia experiència en l’assessorament de Persones i Empreses No residents fiscals, que obtenen rendes a Espanya i esstán obligats a pagar impostos.
Exemples de declaracions de no residents més comuns són:
– Ser propietari d’immoble per a ús propi.
– Obtenir rendes de lloguer d’un immoble de la seva propietat.
– Realitzar una operació de venda d’un immoble.
– Heretar o rebre donacions en la qual s’inclouen immobles i / o inversions situats a Espanya.

Els principals serveis que podem oferir-los són:
• Confecció i tramitació de l’Impost sobre la Renda de NO residents.
• Confecció i tramitació de l’Impost sobre el Patrimoni de NO residents.
• Confecció i tramitació de l’Impost sobre Successions i Donacions de persones NO residents.
• Assessorament en inversions de no residents.
• Gestió integral del Patrimoni de l’No Resident a Espanya.
• Actuem en nom del No resident com el seu representant fiscal davant l’Agència Tributària Espanyola.
• Oferim el servei de domiciliació per a no residents, tant per a persones físiques com jurídiques.

CONEIX-NOS